پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۷
صفحه نخست »

مدیر روابط بین الملل

مدیر روابط بین الملل

 

بیوگرافی:

مرتضی اسمعیلی متولد ۱۳۶۴ فارغ التحصیل دکتری تخصصی علوم سیاسی از دانشگاه تهران

فعالیت ها:

ج ) سابقه علمی – پژوهشی

ردیف

مقالات

عنوان مقاله

عنوان مجله

نوع مجله

سال انتشار

همکاران

 

۱

ظرفیت سازی برای ارتقای منافع ملی:افغانستان؛ عرصه منازعه یا همکاری میان ایران و ایالات متحده

 

 

فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی

 

 

علمی- پژوهشی

 

 

شماره ۲۶ تابستان ۱۳۹۰

 

 

دکتر محمد رضا تخشید و دکتر فریبرز ارغوانی

 

۲

بررسی تأثیر قطعنامه ۱۹۲۹ بر توان اقتصادی ایران

 

فصلنامه سیاست دفاعی

 

علمی – پژوهشی

 

زمستان ۱۳۸۹ شماره ۷۲

 

دکتر ابراهیم متقی و ابراهیم طاهری

 

۳

جایگاه دیپلماسی عمومی در روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای فارسی زبان

 

 

 

فصلنامه سیاست

 

 

 

علمی – پژوهشی

 

 

دوره ۴۲، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۱

 

 

دکتر محمد جعفر جوادی ارجمند

 

۴

تعارضات نامتقارن و تحولات هنجاری جامعه ی بین المللی بعد از جنگ سرد

 

 

فصلنامه سیاست دفاعی

 

 

علمی – پژوهشی

 

 

زمستان ۱۳۸۹ شماره ۷۳

 

 

دکتر فریبرز ارغوانی و زکیه یزدان شناس

 

۵

تدوین الگوی بومی قدرت نرم؛ مدلی برای قدرت سازی بازیگران منطقه ای

 

 

فصلنامه سیاست دفاعی

 

 

علمی – پژوهشی

 

تأیید شده و در نوبت چاپ

 

 

ندارد

 

 

۶

بررسی ابعاد و ریشه های سیاست خارجی دولت اسلام گرای ترکیه با تاکید بر رویکرد رئالیسم نوکلاسیک

 

 

فصلنامه مطالعات خاورمیانه

 

 

علمی- ترویجی

 

 

۱۳۸۹

 

 

 

دکتر سید جواد صالحی و دکتر فریبرز ارغوانی

 

 

۷

نظام بین الملل در حال گذار و روابط دوجانبه آمریکا و چین (۲۰۱۰-۱۹۹۱)

 

فصلنامه سیاست دفاعی

 

علمی – پژوهشی

سال ۲۲ شماره ۸۸ پاییز ۱۳۹۳

 

دکتر فریبرز ارغوانی

 

 

۸

آمریکا و ‌چالش قدرت در آمریکای لاتین: مقایسه رویکرد ایران و چین

 

فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دانشگاه علامه طباطبایی

 

علمی- پژوهشی

 

سال چهارم، شماره ۱۵، زمستان ۱۳۹۴ (شماره پیاپی ۴۵)

 

دکتر فریبرز ارغوانی و ابوذر بهزادی

 

 

۹

تأثیر تغییر ساختار نظام بین­الملل بعد از پایان جنگ سرد و گسترش جهانی شدن بر شکل­گیری انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ در مصر

 

 

 

فصلنامه سیاست دفاعی

 

 

 

علمی- پژوهشی

 

 

 

تأیید شده و در نوبت چاپ

 

 

 

مهدی جوکار و محمد رضا مرادی

 

 

۱۰

تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر جنبش بیداری اسلامی شمال آفریقا (۲۰۱۲-۲۰۱۰) مطالعه موردی کشورهای تونس، مصر و لیبی

 

      

 

فصلنامه سیاست

 

    

 

علمی - پژوهشی

 

 

 

دوره ۴۳، شماره ۱، بهار ۱۳۹۲

 

 

 

دکتر کیامرث جهانگیر

 

 

 

 

 

۱۱

دیپلماسی دفاعی در پرتو رویکرد چین به مسئله امنیت

 

 

فصلنامه سیاست دفاعی

 

علمی- پژوهشی

 

سال ۲۱، شماره ۸۳، تابستان ۱۳۹۲

 

دکتر علیرضا فرشچی

 

۱۲

کاربست الگوی بومی قدرت نرم در روند سیاست خاجی جمهوری اسلامی ایران

 

 

فصلنامه سیاست دفاعی

 

 

علمی- پژوهشی

 

 

سال بیست و چهارم، شماره ۹۴، بهار ۱۳۹۴

 

 

علیرضا فرشچی

 

۱۳

مبادله دانشجو و بسط ارزشها؛ چالشها و راهکارها در مواجهه به شیوه پنهان و اثرگذار جنگ نرم

 

 

مجموعه مقالات نخستین همایش ملی جنگ نرم

 

 

همایشی

 

 

چاپ شده

 

دکتر سید جواد صالحی و دکتر فریبرز ارغوانی

 

 

افتخارات علمی ( رتبه در المپیادها، مسابقات و ... )

۱: نفر دوم دوره کارشناسی در دانشگاه شیراز و دانشجوی استعداد درخشان و رتبه ۱۵ در آزمون کارشناسی ارشد؛

۲: کسب رتبه در ششمین جشنواره دانشجویان ممتاز، مبتکر و نوآور بسیجی، شاهد و ایثارگر استان فارس؛

۳: ورود به دوره کارشناسی ارشد و دکتری از طریق آزمون.

 

 

 

مهارت ها و دوره های آموزشی

کارگاه

عنوان کارگاه

موضوع

سال برگزاری

سازمان صادر کننده گواهینامه

همایش ملی جنگ نرم

جنگ نرم

۱۳۸۹

دبیرخانه همایش ملی جنگ نرم

همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی

علوم ورزشی

۱۳۹۴

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران

دوره آموزشی تخصصی

عنوان دوره

موضوع

سال برگزاری

مرجع صادر کننده گواهینامه

آشنایی با زبان های خارجی

زبان انگلیسی:

متوسط o                 خوب o                   عالی o

زبان عربی:

متوسط o                 خوب o                   عالی o

زبان روسی:

متوسط                      خوب o                   عالیo

 

 

 

پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

مقطع

موضوع پایان نامه

اساتید راهنما

اساتید مشاور

ارشد

تأثیر دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران بر روابط با کشورهای فارسی زبان

(افغانستان و تاجیکستان در مقطع بعد از انقلاب اسلامی)

 

 

 

دکتر دکتر محمد جعفر جوادی ارجمند

 

 

دکتر کیامرث جهانگیر

 

 

دکتری

تدورین الگوی بومی قدرت نرم در روند سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

 

دکتر ابراهیم متقی

(مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران)

دکتر محمد جعفر جوادی ارجمند و دکتر داوود فیرحی

 

 

د ) سوابق اجرایی

 

ردیف

پروژه ها

عنوان پروژه

کارفرما

مدت همکاری

زمان آغاز همکاری

زمان اتمام همکاری

سمت در پروژه

زمینه فعالیت

 

 

۱

طرح پژوهشی: تأثیر جامعه شناختی دولت در کشورهای خاورمیانه

 

دانشگاه تهران

 

۱سال

 

دی ماه ۱۳۹۰

 

اسفند ماه ۱۳۹۱

 

همکار

 

پژوهشی

 

 

۲

طرح پژوهشی: دیپلماسی دفاعی در پرتو رویکرد چین به مسئله امنیت

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

 

۱ سال

 

مهرماه ۱۳۹۱

 

تیرماه ۱۳۹۲

 

مجری

 

پژوهشی

 

 

 

۳

طرح پژوهشی: قدرت نرم و دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران؛ رویکردی آسیب شناسانه

 

 

 

 

دانشگاه علامه طباطبایی

 

 

 

۶ ماه

 

 

 

اسفند ۱۳۹۱

 

 

تیرماه ۱۳۹۲

 

 

همکار

 

 

پژوهشی

 

 

 

۴

طرح پژوهشی: برنامه های اعطای روادید کشورهای خارجی به اتباع ایرانی و تأثیر آن در مهاجرت نخبگان

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

 

۶  ماه

 

 

دی ماه ۱۳۹۰

 

خرداد ماه ۱۳۹۱

 

 

همکار

 

 

پژوهشی

 

 

۵

طرح پژوهشی: ورزش کارگری و مناسبات بین المللی جمهوری اسلامی ایران

فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران

۱۵ ماه

خرداد ۱۳۹۳

شهریور ۱۳۹۴

مجری

پژوهشی

 

 

۶

طرح پژوهشی: طرح تأسیس اتحادیه ورزش کارگری کشورهای اسلامی

فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران

۱۵ ماه

خرداد ۱۳۹۳

شهریور ۱۳۹۴

مجری

پژوهشی

 

۷

طرح پژوهشی: جایگاه ورزش در دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران

مرکز مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان

۸ ماه

فروردین ۱۳۹۳

آبان ۱۳۹۳

همکار

پژوهشی

 

 

۸

طرح پژوهشی: آئین نامه تأسیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران

فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران

۱۵ ماه

خرداد ۱۳۹۳

شهریور ۱۳۹۴

مجری

پژوهشی

 

 

۹

طرح پژوهشی: تدوین برنامه عملیاتی ۵ ساله فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران در حوزه بین الملل

فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران

۱۵ ماه

خرداد ۱۳۹۳

شهریور ۱۳۹۴

مجری

پژوهشی

 

 

همکاری با سازمان ها، نهادها، موسسات و شرکت های دولتی و خصوصی

نام سازمان

مدت همکاری

زمان آغاز

زمان اتمام

زمینه فعالیت

سمت

مرکز مطالعات دفاعی و امنیت ملی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

۳ سال و نیم

۱۳۸۸

 

۱۳۹۲

پژوهشی

همکار پژوهشی

مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

۱ سال

۱۳۸۹

۱۳۹۰

پژوهشی

همکار پژوهشی

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

۲ سال

۱۳۸۹

۱۳۹۰

پژوهشی

همکار پژوهشی

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نزدیک به دو سال

۱۳۸۹

۱۳۹۲

 

همکاری و مشاوره

 

همکار

موسسه نام آوران وابسته به اداره کل رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۲ سال

۱۳۹۰

۱۳۹۲

 

تحقیق و پژوهش

 

کارشناس مسائل آمریکا

فدراسیون آماتوری ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران

نزدیک به ۲ و نیم سال

۱۳۹۳

ادامه دارد

برنامه ریزی، آموزش و پژوهش

مدیریت روابط بین الملل

 

 

 

 
آخرین اخبار

Falc0n EYe$ HereG2:all electroni Thunderbolt Team اقتدار تیم ملی سومو کارگران بزرگان جهان را به زانو درآورد / تیم ملى هدف فدراسیون دستیابی به جامعه ای سلامت محوردر خانواده کار و تلاش است تیم شطرنج استان تهران فاتح رقابت های شطرنج قهرمانی کشور بانوان کارگر کسب عنوان قهرمانی رقابت ها مسترالمپیا توسط تیم ملی پرورش اندام کسب ۶ مدال رنگارنگ توسط تیم ملی پرورش اندام کارگری در نخستین روز اصلاحیه/رقابت های وزنه برداری انتخابی تیم ملی اعزامی به رقابت های اصلاحیه/رقابت های کاراته کاراته قهرمانی کشور کارگران اطلاعیه مهم/دستورالعمل رقابت های جانبازان و معلولین کارگران کشور اطلاعیه مهم/دستورالعمل مسابقات انتخابی تیم ملی وزنه برداری کارگران اطلاعیه مهم/دستورالعمل مسابقات شطرنج قهرمانی کارگران کشور اطلاعیه مهم/دستورالعمل مسابقات شطرنج قهرمانی بانوان کارگر کشور اطلاعیه مهم/دستورالعمل رقابت های تنیس روی میز قهرمانی کارگران کشور اطلاعیه مهم/دستورالعمل مسابقات اسکواش قهرمانی کارگران کشور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام:امیدوارم شاهد پیشرفت روزافزون ورزش کارگری ملائی به سمت رئیس کمیته کشتی با چوخه فدراسیون ورزش کارگری منصوب شد رقابت های بین المللی کشتی آبا - گرجستان/حماسه ای دیگر توسط ملی پوشان بازوند: ورزش کارگری روح جدیدی در خانواده کار و تلاش ایجاد کرده است اطلاعیه مهم/دستورالعمل مسابقات کاراته قهرمانی کشور کارگران اطلاعیه مهم/دستورالعمل مسابقات موی تای قهرمانی کشور کارگران مجمع انتخاباتی استان آذربایجان غربی برگزار گردید/آمیان در سمت خود ابقا گزارش صعود کوهنوردان کارگر به قله دنا حمیدی: به دنبال ثبت کشتی آزاد ورزش کارگری در فدراسیون جهانی هستیم مسابقات ووشو قهرمانی کشور با برتری میزبان به پایان رسید سیستان و بلوچستان میزبان مسابقات جهانی ووشو کارگران اطلاعیه مهم/دستورالعمل مسابقات پتانک انتخابی تیم ملی بانوان و آقایان اطلاعیه مهم/دستورالعمل مسابقات موی تای قهرمانی کارگران و فرزندان کارگر رقابت های جهانی شرکت ها به میزبانی فرانسه برگزار می شود/ کاروان ایران حمیدی: مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور برگزار می‌شود مسابقات جهانی کشتی آبا /ملی پوشان کارگری بر سکوی دوم ایستادند قزوین، قهرمان مسابقات والیبال دسته اول قهرمانی کشور مسابقات پرورش اندام انتخابی تیم ملی کارگران اعزامی به رقابت های مستر نشست انجمن ورزش های رزمی کارگری کشور برگزار گردید سید امیر حسینی در پیامی؛ انتخاب نجفی را به عنوان شهردار تهران تبریک اطلاعیه مهم/دستورالعمل صعود سراسری کوهنوردان کارگر به قله حوض دال(دنا) اطلاعیه مهم/ دستورالعمل مسابقات بدنسازی قهرمانی کارگران کشور فدراسیون ورزش کارگری به نمایندگی از جامعه ورزش کارگری انتخاب مجدد فدراسیون ورزش کارگری به نمایندگی از جامعه ورزش کارگری انتخاب مجدد دکتر

صفحه نخست  |  درباره فدراسیون  | تماس با ما  |  آرشیو اخبار  |  آرشیو تصاویر  |  مقالات  |  تقویم سال فدراسیون  |  پیوندها

 

.:کلیه حقوق مادی و معنوی این نگارش متعلق به فدراسیون آماتوری ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران می باشد:.

Falc0n Eye$ Here G2: all electronic Thunderbolt Team